တကၠသိုလ္ကဆရာ၊ဆရာမေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ(၁၁)ရက္က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တကၠသိုလ္က ဆရာ/ဆရာမေတြအတြက္ စာသင္ခန္း စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြ၊ စြမ္းရည္၊ သင္ၾကားနည္း စနစ္၊ သုေတသနစြမ္းရည္ေတြတုိးတက္လာဖို႔နဲ႔ သင္ရုိးညြန္းတမ္းေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

အခုျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ကေနဒါႏုိင္ငံ Niagara (ႏိုင္ရာဂရာ) University မွ ပညာရွင္က လာေရာက္ပို႔ခ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ စစ္ကုိင္းတကၠသုိလ္ေတြက ဆရာ/ဆရာမ ၁၃၈ ဦး တက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ေရး၊ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ၊ျပည္တြင္းသုေတသနေတြကိုျပည္ပသုေတသနေတြနဲ႔ ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ စတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ပို႔ခ်ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

အခုလို တကၠသိုလ္ ဆရာ/ဆရာမ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္းကို ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသုိလ္နဲ႔ ပုသိမ္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္တို႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရႊဘို၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပခုကၠဴ၊ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ျပည္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ေတြမွာလည္း ဆက္လက္ပုိ႔ခ်သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္နွင့္ ၁၂ ရက္မွာ ပုိ႔ခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီး  Niagara University က သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News