မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ သတၱေဗဒျပတုိက္မွာ  သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း (၂၀၄) မ်ဳိးကို ျပသထားတယ္လို႔ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ တာ၀န္ရွိသူထံမွသိရပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ သတၱေဗဒျပတုိက္မွာ ခရု၊ေယာက္သြား၊ ေရဘ၀ဲ၊ ကင္းမြန္၊ သံပျခဳပ္၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ပုဇြန္၊ ဂဏန္း၊ လိပ္ျပာ၊ ငါးလိပ္စြန္၊ ဖား၊ ေျမြ၊ ငွက္၊ ၀က္၊ ေဇာတိက စတဲ့သတၱ၀ါႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ မ်ဳိးစိတ္ ၂၀၄ မ်ဳိးကုိ ျပသထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပတုိက္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရတာဟာ  မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ သတၱေဗဒ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ သင္ၾကားေရးပုိင္းမွာ အေထာက္အကူေတြျဖစ္ေစဖုိ႔၊ သတၱေဗဒဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ေတြလုပ္ရာမွာ ပုိမုိအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တာလို႔ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ 

ယခုဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ သတၱေဗဒျပတုိက္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လိုိ႔သိရပါတယ္။  ေနာက္ဆုံးႏွစ္ သတၱေဗဒေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ ေနာက္ဆုးံနွစ္အတန္း တက္ေရာက္ရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေဒသတစ္ခ်ဳိ႕ကို လက္ေတြ႔ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေတြ ထြက္ျပီး သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ေတြကို ေလ့လာၾကရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေတြကေနေတြ႔ရွိတဲ့   မ်ဳိးစိတ္ ေတြကုိ ျပတုိက္ထဲမွာ ထိန္းသိမ္းၿပီး စာတမ္းေတြ ျပဳလုပ္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီျပတုိက္ကေန သတၱေဗဒ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးျပဳ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကုိလည္း ပုိမုိအေထာက္အကူျပဳႏုိင္တယ္လိုိ႔ သိရပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၿပီး သတၱေဗဒဆုိင္ရာဘာသာရပ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၅၉ ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News