မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္ကုိ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္စတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္ျဖင့္ ဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၃၃ ဦးကုိေမြးထုတ္ထား တယ္လိုိ႔ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္က တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ 

ဒီလုိုခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ် ရတာဟာ  ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးဖုိ႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရာမွာ Luxembourg Development Acengy (လူဇင္ဘတ္ဒပေလာမန္႔ေအဂ်င္စီ ) နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ  ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ရုိးညႊန္တမ္းေတြနဲ႔ေရးဆဲြ ပုိ႔ခ်ေနတယ္လိုိ႔ သိရပါတယ္။

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားလိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မွာအဂၤလိပ္စာ ရမွတ္ (၆၀)ရမွတ္ နဲ႔ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၀၀ အနည္းဆုံးရရွိဖို႔ လိုအပ္ျပီး  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ သတင္းစာ၊ မီဒီယာေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာ တုိ႔မွလည္း ေၾကျငာေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အထက္ျမန္မာျပည္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ကို  မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာပဲ သင္ၾကားေနျပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာေတာ့  အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခဲြမႈဒီဂရီေကာလိပ္မွာ သင္ၾကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ လက္ရွိေမဂ်ာ ၁၁ ခု သင္ၾကားေနၿပီး ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ ၅ခု၊ သိပၸံဘာသာရပ္ ၅ခု နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္တုိ႔ကို သင္ၾကားေပးေနတာပါ။  မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႔မွာ မႏၱလာေကာလိပ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ရက္ေန႔မွာ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္ အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္နဲ႔ တတ္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News