အေမရိက နဲ႔ ဥေရာပ ေပါင္းစည္းထားတဲ႔ အထူးတန္းေကာ္ဖီအသင္းနဲ႔စည္သာကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေကာ္ဖီ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ဇြန္လ (၁၃)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕စည္သာေကာ္ဖီရံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေကာ္ဖီစကား၀ိုင္း ကသိရတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာလူငယ္မ်ား အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေကာ္ဖီ နည္းပညာကို ပိုမိုသိရွိေစဖို႔ေကာ္ဖီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနတာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြမွာ အေျခခံေကာ္ဖီေဖ်ာ္တဲ့ပညာ၊ ေကာ္ဖီႏွပ္ေဖ်ာ္တဲ့ပညာ၊ ေကာ္ဖီေလွာ္တဲ့ပညာနဲ႔ ေကာ္ဖီ အနံ႔အရသာ ခံတဲ့ပညာစတဲ့သင္တန္းေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေကာ္ဖီအမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ရွိ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေကာ္ဖီကုန္ၾကမ္းအေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ေကာ္ဖီပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သင္တန္းေတြကို တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး သင္တန္းတစ္ႀကိမ္မွာ သင္တန္းသားဦးေရ (၁၂) ဦး၀န္းက်င္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိလူငယ္မ်ားကို ရန္ကုန္မွာ (၃) လ ၾကာသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News