အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုသေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ဆင့္ပြားသင္တန္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွ (၁၅)ရက္ထိ (၅)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ ကုသေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုသေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာဆင့္ပြားသင္တန္းကိုျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ရဲ႕လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး အၾကံေပးအစီအစဥ္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴရိုတို႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုသေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာဆင့္ပြားသင္တန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားကိုကုသေပးေနတဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မူးယစ္ေဆးစြဲေရာဂါကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း ၊ ကုသနည္းနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္နည္း စတာေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီသင္တန္းၿပီးဆုံးပါက မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့ေရာဂါကို ပိုမိုသိရွိၿပီး လူနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာကုသႏိုင္တဲ့ တတ္ကၽြမ္းမႈပညာကို ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုသေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ဆင့္ပြားသင္တန္းကို (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ရွမ္းျပည္နယ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News