ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ျခင္းက ပညာေရးမွာအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔  ဇြန္လ (၁၆) ရက္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ အ.ထ.က (၁၄) ေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လူငယ္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရပါတယ္။ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေတြကို ျပန္လည္ရွင္သန္လာဖို႔၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာၾကည့္တိုက္၀င္တဲ့ အေလ့အထရရွိေစဖို႔ ေက်ာင္းသားနဲ႔ဆရာမ်ား စာၾကည့္တိုက္ကို အသုံးခ်ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာအုပ္စာေပမွာ ရွာေဖြတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ရရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဒီစကားဝိုင္းကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရမွဴးတစ္ဦးကေျပာပါတယ္ ။

ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔အဆင့္နဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစဖို႔ အတန္းတိုင္းမွာ အတန္းအလိုက္ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ေပၚေပါက္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္မွာ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သလို လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔  ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ အေရးပါၿပီး  သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာဖို႔ဆိုရင္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ၊ျပည့္စုံမွဳနဲ႔ သင္ၾကားမွုဳ စနစ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ရဲ့ အေရးပါမွဳအေပၚ မူတည္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္တဲ့ လူငယ္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၱေလးၿမီဳ႔ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသား/သူ (၃၀၀) ၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ ခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News