ဇူလိုင္လ(14)ရက္မွာ  (၄)ၾကိမ္ေျမာက္ “Cyber Security&Data Privacy”  ICT Talk ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္တယ္လို႔  ဇြန္လ(၂၆)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ MICT Park ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကြန္ၿပဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာသိရပါတယ္။

ICT  Talk ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊  ဘဏ္ေတြ၊ အစိုးရမပာုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအၿပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခံဳမွဳနဲ႔မူပိုင္ခြင့္ေတြ အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားသြားၾကမလဲဆိုတာေတြကိုေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ျပီး    နည္းပညာေတြက ဘယ္ေလာက္ထိအေရးပါေနတာဆိုတာေတြကို ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ICT နည္းပညာက  တကယ္သံုးစြဲတတ္မယ္ဆိုရင္   ေကာင္းက်ိဴးအမ်ားၾကီးရွိေပမဲ႔  မိမိတို႔ရဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ၊Informationေတြကို လံုၿခံဳစြာ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္္ေတာ႔ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြ ၿဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ အသိပညာရရွိေစဖို႔နဲ႔ ဒီနည္းပညာက ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အဓိကက႑ က ေန ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာသိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး “Cyber Security&Data Privacy” ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းက လက္ရိွမွာ E-Government ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ၊Mobile ICT Learning စင္တာေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားျပီး ၊နည္းပညာျပပြဲေတြကိုလည္း တစ္ႏွစ္ကို (2)ၾကိမ္ ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News