အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ေတြထဲက   စီးပြားေရးပညာ (Economics) နဲ႕ စီးပြားစီမံပညာ (Business Management) ဘာသာရပ္ေတြကို အရင္ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ေတြအစား စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ သံုးခုမွာသာ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားေပးေတာ႔ မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကစျပီး အေ၀းသင္အတြက္ ဒီဘာသာရပ္ေတြကို ေလ်ွာက္ထားပါက စတင္အက်ံဳး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ကရင္၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရခိုင္နဲ႕ဧရာ၀တီ စတဲ႕တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္ေတြက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြက  ရန္ကုန္စီးပြား ေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ မံုရြာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္နဲ႕ မေကြး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းအေရွ႔နဲ႔ ရွမ္းေတာင္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ်ွာက္လႊာေတြကိုေတာ႔ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္အပါအ၀င္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔ေလ်ွာက္လႊာတင္ရမယ္႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက တကၠသိုလ္ (၂၃)ခု မွာ ဇူလိုင္(၂၀)ရက္အထိ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ္႔ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေ၀းသင္ဘာသာရပ္(၁၅)ခုဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားမွာျဖစ္ျပီး ၀ိဇၨာဘာသာရပ္(၇)ခု သိပၸံဘာသာရပ္(၅)ခု၊ စီးပြားေရးဘာသာရပ္(၂)ခုနဲ႕ ဥပေဒဘာသာရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုစီးပြားေရး ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကလြဲျပီး က်န္ဘာသာရပ္ေတြကေတာ႔ အရင္ႏွစ္ေတြအတိုင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ ၀ိဇၨာသိပၸံ တကၠသိုလ္ (၁၆)ခုနဲ႕ မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္လက္ေအာက္ ၀ိဇၨာသိပၸံ(၂၁)ခုမွာ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ဇြန္လအထိ စာရင္းေတြအရ ူ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္လက္ေအာက္ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္(၁၆)ခုမွာ အေ၀းသင္ဘာသာရပ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၆၉၀၀၀)နီးပါးနဲ႕ မႏၱေလးအေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ ၀ိဇၨာသိပၸံ တကၠသိုလ္ (၂၁)ခုမွာ တက္ေရာက္ေနသူ (၂၉၈၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ စီပြားေရး ဘာသာရပ္ တက္ေရာက္ေနသူ တစ္ေသာင္းငါးရာေက်ာ္နဲ႕ စီမံစီးပြားတက္ေရာက္သူ ႏွစ္ေထာင္႔ရွစ္ရာေက်ာ္ရွိပါတယ္။

 

 

Related News