ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ၀င္ခြင္႔အတြက္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေတြကို ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္မွာ စတင္စစ္ေဆးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အခုႏွစ္မွာ ဖြင္႔လွစ္ သင္ၾကားမယ္႔ ဘာသာရပ္(၂၆)ခုအတြက္ ဘသာရပ္႒ာနမွဴး ပါေမာကၡေတြဦးေဆာင္ျပီး ဘာသာရပ္ အလိုက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးတာေတြျပဳလုပ္ေနတာပါ။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြက္ ၀င္ခြင္႕ေလ်ွာက္လႊာေတြကိုေတာ႔  ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႕က ဇူလိုင္(၁၅)ရက္ေန႕ အထိေလ်ွာက္ထားခြင္႔ျပဳခဲ႕ျပီး  အဲ႕ဒီ႔ထဲက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ျပည္႔စံုတဲ႕ ေလ်ွာက္ထားသူေတြကို အခုလို လူေတြ႔ ထပ္မံစစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ လူေတြ႕ေျဖဆိုခြင္႔ရသူ (၃၂၈၇)ဦးရွိျပီး ဇူလိုင္(၂၃)ရက္ေန႕မွာေတာ႔ ေလ်ွာက္ထားသူ ေတြရဲ႕ ပထမဦးစားေပး ဘာသာရပ္ေတြအတြက္ စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးစားေပးဘာသာရပ္မွာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရသူေတြအတြက္ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္ေန႕မွာ ဒုတိယဦးစားေပးဘာသာရပ္ အတြက္ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္သလို  ဇူလိုင္(၃၀)ရက္မွာ ေနာက္ဆံုး တတိယဦးစားေပးဘာသာရပ္ကို စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာ  တကၠသိုလ္(၁၁)ခုကို  တက္ေရာက္သင္ၾကားနိုင္ဖို႔ အတြက္  သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြ ကို တိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားေစခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီထဲက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အပါအ၀င္ တကၠသိုလ္ေျခာက္ခု ကေတာ႔ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္ျပီးမွ ေက်ာင္းသားေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္။အခုလူေတြ႔စစ္ေဆးမႈမွာေတာ႔ ဘာသာရပ္ အေပၚမူတည္ျပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရတာေတြရွိသလို အစု အဖြဲ႕အလိုက္ ၀င္ေရာက္ရတာလည္းရွိပါတယ္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေနနဲ႕ အခုႏွစ္မွာ ဘာသာရပ္(၂၆)ခုအတြက္ ေက်ာင္သား (၂၁၀၀)ေက်ာ္ေခၚယူမွာ ျဖစ္ျပီး ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ (၁၅)ခုအတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၃၀၀) နဲ႕  သိပၸံဘာသာရပ္ (၁၁)ခုအတြက္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ (၈၈၀)ေခၚယူ မွာျဖစ္ပါ တယ္။ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းသား(၁၀၀)နဲ႕ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသား(၅၀) ေခၚယူမယ္လို႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

 

 

Related News