အခု(၂၀၁၈) ခုနွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္နဲ႕ ေက်ာင္းသားေခၚယူမယ္႔ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုထဲမွာ ပါ၀င္ တဲ႕ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္အေနနဲ႕ ၀င္ခြင္႔အတြက္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးတာေတြကို ဇူလိုင္ (၂၅) ရက္ ေန႕က စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္အေနနဲ႕  ဘာသာစကားရွစ္မ်ိဳးဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားမွာ ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္ေခၚယူမယ္လို႕သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ၀င္ခြင္႔ေလ်ွာက္ထားသူက ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာေတာ႔အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ထိုင္း၊တရုတ္၊ျပင္သစ္၊ဂ်ာမန္၊ဂ်ပန္၊ကိုရီးယား၊နဲ႕ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္းေတြ ဖြင္႔လွစ္မွာျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအတြက္ လူ(၁၅၀)နဲ႕ထိုင္းဘာသာစကားအတြက္ လူ(၅၀) ေခၚယူ မွာျဖစ္ျပီး က်န္ဘာသာစကားေတြအတြက္ကေတာ႔ လူတစ္ရာစီေခၚယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈေတြကိုေတာ႔ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး  ပါေမာကၡဌာနမွဴး နဲ႕ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(၂)ဦး အပါအ၀င္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ကာ တစ္ရက္ကို လူ(၃၀၀)ေက်ာ္ လက္ခံ စစ္ေဆး သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

လူေတြ႔စစ္ေဆးတဲ႕အခါ ဘာသာစကားအလိုက္ ခြဲဲျပီးစစ္ေဆးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဘာသာစကား နဲ႕သက္ဆိုင္ တဲ႕ ေမးခြန္း(၃)ခု ၊ တကၠသိုလ္စည္းကမ္းနဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမးခြန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ေမးခြန္း(၅)ခုစီ ေမးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၀င္ခြင္႔အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္က (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမွာျဖစ္ျပီး လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈရလာဒ္က (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္ မယ္လို႕   ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ကို ဂ်ပန္နဲ႕အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ပထမဦးစားေပး အျဖစ္ ေလ်ွာက္ထားသူအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ၀င္ခြင္႔ရေက်ာင္းသားစာရင္းေတြကိုေတာ႔ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႕ မွာ ထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္သင္တန္း ေတြကိုေတာ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 

 

 

 

Related News