ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူသူဦးေရ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ထိရိွတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန မွ သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ဇြဲကပင္ေဆာင္မွာ  ဇူလိုင္လအတြင္းက စတင္ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ ့ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ေတြထုတ္ယူရာမွာ ေျခာက္လအတြင္းရိုက္ကူးထားတဲ့ ပတ္ပို႕စ္ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ မိဘအမည္၊ခံုနံပါတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ေမြးသကၠရာဇ္နဲ႕ေနရပ္လိပ္စာေတြလိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကလြဲျပီးတျခားတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူလိုသူေတြက ကိုယ္စားထုတ္ယူနိုင္ျပီး စာတိုက္ကေနတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ျပီး  ထုတ္ယူနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေအာင္လက္မွတ္ တစ္ခါထုတ္ယူျပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ ့ ေပ်ာက္ဆံုး၊ပ်က္စီးခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္သာထုတ္ခြင့္ရိွေတာ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဌာန ဇြဲကပင္ေဆာင္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး ့(၂၀၀၈)ခုႏွစ္အေရွ႕ပိုင္းေအာင္လက္မွတ္ေတြကိုေတာ့  လသာစာစစ္ဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္မွာထုတ္ယူနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News