ျပည္တြင္းပုဂၢလိကမူၾကိဳေက်ာင္းတခ်ိဳ႔မွာ2016ခုႏွစ္ကေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ပညာသင္စနစ္ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းအပ္နွံမႈနည္းပါးလာေနတယ္လို႔ Crayons Colour Your Future မွတာ၀န္ရိွသူထံမွ သိရပါတယ္။ လက္ရိွမွာအေျခခံပညာေက်ာင္းမွာေတြပညာသင္ၾကားမႈစနစ္ေတြေျပာင္းလဲလိုက္တာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက မူၾကိဳေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ပိတ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ေတြ႔ၾကံဳ ေနရပါတယ္။အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကား ေနတဲ့ KG တန္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို စာေတြ႔ပဲသင္ၾကားေပးေနတာမဟုတ္ဘဲေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္အျပင္ဗဟုသုတရစရာအျဖစ္ကဗ်ာေတြ၊သီခ်င္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ပုဂၢလိကမူၾကိဳေက်ာင္းေတြနဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနမႈပံုစံေတြနဲ႔ တူညီေနတာ ေၾကာင့္ပုဂၢလိကမူၾကိဳေက်ာင္းမွာအပ္ႏွံမႈမရိွသေလာက္ရွားပါးသြားတာ ေတြၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

မူၾကိဳေက်ာင္း ေတြမွာတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ့ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ ဆရာမႏွင့္ရင္းႏွီးနိုင္ေစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွေစျပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းတက္ေရာက္ရာမွာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႕သိရပါတယ္။Crayons မူၾကိဳေက်ာင္း မွာ ကေလးငယ္ (၂၀)ဦး ကို ဆရာမ (၇)ဦးက သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ျပီး ကေလး နဲ႔ပက္သက္ျပီးအခက္ခဲၾကံဳေတြ႔ေနတဲ႔မိဘမ်ားနဲ႔ကေလးငယ္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေဆြးေနြးပဲြေတြလည္းျပဳလုပ္ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News