မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္း JSC Mandalay Japanese Academy ေက်ာင္းကို ဇူလိုင္လ(၂၉)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းကိုျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကတည္ေထာင္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Social Education Academy Co.,Ltd က ပညာေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးကာ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို ျမန္မာ - ဂ်ပန္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းပိုမုိတိုးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာေစဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အဓိကဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝျမွင့္တင္ေရးအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္နဲ႔ ပညာေရးက႑ပံ့ပိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းကိုတကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၆)လၾကာတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ၂ ႏွစ္ပညာသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာဂ်ပန္ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုသင္ၾကားေပးမွာမဟုတ္ဘဲ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားထဲကထူးခၽြန္တ ဲ့၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာကိုသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေအာင္ ကူညီေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္း JSC Mandalay Japanese Academy ဟာ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ သီရိမာလာအေနာက္ရပ္ကြက္ မွာတည္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာ သင္တန္းသား ဦးေရ ၁၆၀ တက္ေရာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ သင္တန္းသား ၇၀၀ ဦးအထိတိုးျမွင့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News