အထက္တန္းႏွင့္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အားက်၊ ေလ့လာ၊ အတုယူပါေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပညာေရး မွ်ေ၀ေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္လ(၄)ရက္က Strand Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ပညာေရးေဟာေျပာပြဲကို အထက္တန္းႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိတဲ့ MMTutors(က်ဴတာ)က စီစဥ္က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာေျပာပြဲမွာ MMTutors(က်ဴတာ)မွာ ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးေတြနဲ႕ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးေတြနဲ႔ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား၊ ပညာရပ္ဗဟုသုတအသီးသီးကို မွ်ေ၀ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိပညာေရးမွာ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလဲတာေတြကိုလည္း ဆရာေတြက ေဟာေျပာပြဲမွာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ  အထက္တန္းကေန တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူေတြကလည္း ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ မသိရွိေသးတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို လာေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ (2017)ခုႏွစ္မွာစင္ကာပူအေျခစိုက္အျဖစ္ MMTutors(က်ဴတာ) ကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News