စက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရြ႕လ်ားသင္တန္းမွာ အေျခခံလ်ွပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈပညာ သင္ၾကားေပး ေနတယ္လို႔ မေန႔ကႀသဂုတ္လ (၆) ရက္က မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ ကေနာင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွ သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္တဲ့ စက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရြ႕လ်ားသင္တန္းကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို မႏၱေလး စက္မႈဇုန္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔လူငယ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ဖို႔၊ လူ႔စြမ္အားအရင္းအျမစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္းကေျပာပါတယ္။ 

အေျခခံလ်ွပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈပညာ သင္တန္းကို သင္တန္းသား (၆၅) ဦး တက္ေရာက္ၿပီး (၂) ပတ္ ၾကာ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ရွိ လ်ွပ္စစ္လုပ္သားေတြနဲ႔ အျပင္မွာ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လ်ွပ္စစ္လုပ္သားေတြကို ေခၚယူၿပီး လ်ွပ္စစ္ပညာကို အေျခခံက်က် တတ္ေျမာက္ေစဖို႔္ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ စက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရြ႕လ်ားသင္တန္းေတြကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မြန္ျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ စုစုေပါင္း (၇၂) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News