ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးစနစ္ဟာ အေျခခံပညာက်ာင္းေတြမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကား နိုင္ျခင္းမရိွတဲ့ ကေလးေတြအတြက္က မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျဖိဳးလဲ့ရည္၀င္းက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကို  တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား နိုင္ျခင္းမရိွတဲ့ ကေလးေတြမ်ားစြာ ရိွပါတယ္။ ဒီလိုကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ လစ္ဟင္းမႈမရိွေအာင္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရိွ အမွတ္ (၇) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာဘဲ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးစနစ္ကို သင္ၾကားေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသင္ၾကားေပးရာမွာ မူလတန္းအဆင့္နဲ ့ အလယ္တန္းအဆင့္ဆိုျပီးခြဲျခား ဖြင့္လွစ္ေပးထားျပီး တက္ေရာက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (81)ဦးရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္က မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းကို သင္ၾကားျပသေနတဲ့ ဆရာမက ေျပာပါတယ္။ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္မွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာသင္ၾကားေနတဲ့  သင္ရိုးညႊန္းတမ္းပံုစံအတိုင္း သင္ၾကား ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာလို အခ်ိန္ျပည့္သင္ၾကားျခင္းမရိွဘဲ တစ္ရက္ကို (2)နာရီခြဲ အခ်ိန္ပိုင္းသာ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဒီေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္ ပညာသင္ယူေနတဲ့  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကို ေက်ာင္းစာေတြအျပင္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းေတြကိုလည္း ျပဳျပင္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးကို Level 1,2 သတ္မွတ္ထားျပီး Level 1 က အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက  KG တန္း မွ ဒုတိယတန္းနဲ႕ ညီမွ်ျပီး level 2 ကေတာ့ တတိယတန္း န႔ဲ  စတုတၱတန္း နဲ႕ ညီမွ်တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းကို (၂)ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး မူလတန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ အလယ္တန္းအဆင့္ကို တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အလယ္တန္းအဆင့္ကိုေတာ့ (၃)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ အထက္တန္းအဆင့္ကို  တက္ေရာက္နိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို  လက္ရိွမွာေတာ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းသာ ဖြင့္လွစ္ထားနိုင္ျပီး အထက္တန္းကိုေတာ့ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရိွဘူးလို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News