အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စက္တင္ဘာလ (၃)ရက္က ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မရွိေသးတဲ့ကေလးေတြကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။

အခုလိုကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ  လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနအေနနဲ႔  ေမြးစာရင္းရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲကို မေရာက္ရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲကို ေက်ာင္းမွာ တစ္ခါတည္းထည့္ေပးၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေက်ာင္းက ဆရာ၊ဆရာမေတြအေနနဲ႔ အခုလိုကေလးေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားလုပ္ေဆာင္ေပးေနခ်ိန္မွာ စာသင္ခ်ိန္မပ်က္ဖို႔ ပံုစံျဖည့္တာေတြအပါအ၀င္၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ေသြးစစ္ျခင္း နဲ႔လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာလည္းႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကဒ္ျပားရရွိဖို႔ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာမူလြန္၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း(၃၀)ရွိၿပီး ယခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္မွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား(၅၀၀၀)နီးပါးျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News