စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း(AUAA)ရန္ကုန္ရံုးခြဲက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္က အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ မ်ိဳးေစ့ဌာနခြဲမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲမွာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရတာျဖစ္ျပီး၊  ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရိွ နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ပိုးသတ္ ေဆးမ်ား ေစ်းကြက္ထဲ၀င္ေရာက္ေနတာေတြရွိတာေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြ နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ရႈေထာင့္အသီးသီး ကေန အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ိုင္းကို လက္ရွိျပည္ပမွ တင္သြင္းလာတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြကို ေတာင္သူေတြသိရွိေစရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြရရွိေစရန္ နဲ႔ ၀ယ္ယူစားသံုးတဲ့ ျပည္သူေတြအႏၱရယ္ကင္း အသီးအႏွံေတြရရွိရန္ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္း(AUAA) ရန္ကုန္ရံုးခြဲက စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာက႑ေတြျဖစ္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္ရာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာဆိုင္ရာနဲ႔ မ်ိဳးေစ့ဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လစဥ္ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ျပီး၊ ဥပေဒရွိတဲ့ ပိုးသတ္ေဆး အေၾကာင္းဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္းကေတာ့ (၄)ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာဆိုင္ရာစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News