လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္(အေျခခံပညာအဆင့္)ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ(၃)ရက္က အ.ထ.က(၂)စမ္းေခ်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္(အေျခခံပညာအဆင့္)ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမွာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနနဲ႕ ပဥၥမအၾကိမ္ ကေလးမ်ားမွကေလးမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ျခင္းအစီအစဥ္အေနနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အသိပညာေပး အစီအစဥ္ ေတြ အပါအ၀င္၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမွာ ပါ၀င္သင္ၾကားခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာေတြကိုပါ ေဆြးေႏြး ခဲ့တာပါ။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားဟာ မိမိတို႔မသန္စြမ္းေက်ာင္းေတြမွာသာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ  အေျခခံပညာေက်ာင္းတိုင္းမွာလည္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြအပါအ၀င္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကလည္း သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိေက်ာင္းေတြမွာ အဲ့ဒီကေလးငယ္ေတြကို နည္းစနစ္အလိုက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပညာေပးအစီအစဥ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အသိပညာပိုင္း၊ ကေလးငယ္အခ်င္းခ်င္းလိုက္ ေလ်ာညီေထြ စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈေတြအပါအ၀င္ အခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္း စာတရားထားႏိုင္တဲ့ဲ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိေစဖို႕ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွင္းလင္းေျပာျပတဲ့အစီအစဥ္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။  အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ျပဳလုပ္ၾကသလို အေျခခံပညာေက်ာင္းအသီးသီးမွာလည္း ျပဳလုပ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News