အထက္ျမန္မာျပည္နည္းပညာတကၠသုိလ္ေတြ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပဲြ အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္က မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသုိလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ယခုျပဳလုပ္တဲ့ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပဲြကုိ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္ နဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (၁၈) ခုတုိ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြအၾကား သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာအေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေစဖုိ႔၊ သင္ၾကားေရးသင္ယူေရးနဲ႔ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးလုိက္တာလို႔ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡေဒါက္တာယုဝါသိ္န္း ကေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းနွင့္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံ က ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ လုပ္ငန္းရွင္အဖဲြ႔အစည္း ၆ခုနဲ႔လည္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္မွတ္ေရးလို္က္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ အခ်င္းခ်င္း သုေတသနလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္အစီအစဥ္ေတြ၊ ပညာသင္ဆုေတြ နဲ႔၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ အစီအစဥ္ေတြမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ျပန္လည္ေ၀မွ်ကာ အေထာက္အကူျပဳေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို အထက္ျမန္မာျပည္နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးပဲြကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီလွငယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္႔ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္း၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္မွပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားမွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပါေမာကၡဌာနမွဴးေတြ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News