ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆု ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔ နီတိအသိပညာေပးစာေမးပြဲ(ဗဟိုအဆင့္)ေရးေျဖျပိဳင္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္မွာ လသာျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဗဟိုအဆင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုၾကမယ့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွျပည္သူ႕နီတိအသိပညာေပးစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနနဲ႕ ေျဖဆိုခြင့္ကဒ္မ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ယူႏိုင္ဖို႕အတြက္ လသာျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းကို ေျဖဆိုမယ့္ေန႔  နံနက္(၈)နာရီ(၃၀)အေရာက္ လာေရာက္ၾကရန္နဲ႔ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္လာၾကဖို႕ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ 

 

 

 

Related News