(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာနၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ (၂၅)ရက္ကေန (၂၇)ရက္ ထိ (၃)ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ Learning Hub ခန္းမမွာျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ စာစစ္ဌာနၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အဓိကထားျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဦးစီး က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စာေမးပြဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းပိုင္းေတြ၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္မွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြ လိုက္နာရ မယ့္ စည္းကမ္းပိုင္းေတြအျပင္ ယခင္ႏွစ္ကစာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္မွာ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြကို အဓိကထားျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက တာပါ။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူေတြအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ ပလက္၀တို႔က ဆရာဆရာမေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာပါ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News