နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)ကဦးစီးျပီး 1st International Conference On Engineering Education and Innovation, Educational Exhibition ကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၃)ရက္က နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္တာက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္းကူညီရိုင္းလိုစိတ္ရွိေစဖို႔ ၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေစဖို႔ ၊ နည္းပညာတခုဟာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးပါမႈကို သိရွိေစဖို႔စတဲဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပဲြကို အဓိကအပိုင္း(၃)ပိုင္းခဲြျပီးျပသထားတယ္လို႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ ) မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါတာေကသီလြင္က က္အခုလိုေျပာပါတယ္။ 

နည္းပညာတကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ပထမအၾကိမ္ျပသတာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားက်ာင္းသူေတြ ေပါင္းစပ္တီထြင္ထားတဲ႔ လမ္းတံတားဆိုင္ရာနည္းပညာ၊ အေဆာင္အဦးပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ၊စက္ပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာနဲ႔  လ်ွပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာအစရွိတဲ႔ ျပခန္းေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ကို ျပသထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုလို 1st International Conference On Engineering Education and Innovation, Educational Exhibition ျပပဲြမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံအစရွိတဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမမွ ပေရာဖက္ဆာေတြကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ လာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေသာ္တာ၀င္းက ေပးပုိ႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News