မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္က ေစ်းသည္ေတြကုိ အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းနဲ႔ အမိႈက္ပုံးမ်ားေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္က မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္ ေစ်းရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာအထင္ကရေနရာမ်ားစြာရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အၿမဲမျပတ္ဝင္ေရာက္ေန တဲ့ၿမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ပါ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ပိုမိုသန္႔ရွင္းသာယာေရး နဲ႔ အမိႈက္ကင္းစင္တဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္ေစဖို႔ကိုလည္း မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္က ေစ်းသည္ေတြကုိ အမိႈက္စနစ္တက်ခဲြျခားစြန္႔ပစ္တတ္ေစဖုိ႔ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တာဟာ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစဖုိ႔၊ ေစ်းသူ၊ေစ်းသားေတြ အေနနဲ႔ အမိႈက္ေတြကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တဲ့ အေလ့အထေတြရရွိေစဖို႔၊ ေခ်ာင္း၊ေျမာင္း၊ကန္ေတြထဲကုိ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္တာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေစဖုိ႔အတြက္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းနဲ႔အမိႈက္ပုံးမ်ားေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႔အညီ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမွဴးေတြ၊ ေစ်းသားသတ္ဌာနနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတုိ႔က ပူးေပါင္းၿပီး ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းစနစ္ကုိ မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္အတြင္းက ကုန္စိမ္းေရာင္း၀ယ္္သူေတြ ၊ကုန္ေျခာက္ေရာင္း၀ယ္သူေတြကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လိုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အမိႈက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမိႈက္အစုိ၊ အမိႈက္အေျခာက္ခဲြကာ စနစ္တက်ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ရမယ့္စနစ္ေတြကုိ လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ကာ အမိႈက္ပုံး (၄၀)ကုိ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အမိႈက္စနစ္တက်ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ေစဖုိ႔ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ေစ်းအျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေစ်းအားလံုးရွိ ေစ်းသည္ေတြကိုလည္း အမိႈက္နဲပတ္သက္ျပီး အသိပညာမ်ားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News