(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၆)ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ္လို႔  သိရပါတယ္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ (၆)ဦးရွိပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရး အပိုင္း၊ စားေသာက္ေရးအပိုင္းေတြ၊ စာသင္ၾကားမႈအပိုင္းေတြအျပင္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို လိုအပ္မႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္   ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ  တကၠသိုလ္၀င္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဆရာ၊ဆရာမေတြကလည္း ေျဖဆိုၾကမယ့္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို  သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေျပာင္းလဲ လာမယ့္ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေတြကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖစ္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြဟာ တြက္စာအပိုင္းမွာအားနည္းၾကၿပီး က်က္စာအပိုင္းကိုသာ အားသန္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူေတြဟာ ယခင္ႏွစ္ေတြက စာေမးပြဲေျဖဆိုဖို႔ ေလ့က်င့္ရာမွာ က်က္ စာအပိုင္းေတြကိုသာ အဓိကထားေလ့က်င့္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သခ်ာၤဘာသာရပ္မွာေတာ့ သခ်ာၤ(၂) အပိုင္းေတြက ပံုဆြဲရတာေၾကာင့္ သင္ၾကားမႈ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သခ်ာၤ(၁)အပိုင္းေတြကိုသာ အဓိက ထားၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရဲ႕ ေမးခြန္းပံုစံ သစ္မွာေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအပိုင္းေတြ ပါ၀င္လာတဲ့အျပင္ သင္ရိုးအားလံုးေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိတယ္ လို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ကကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ (၆)ဦး၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ (၄)ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သံုးဘာသာဂုဏ္ထူး၊ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူး နဲ႔ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးေတြရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News