မႏၱေလးနဲ႔ရန္ကုန္ကစာေပတုိက္ေတြ စုေပါင္းၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို မတ္လ(၄)ရက္က မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးရံုးမွာ စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ေႏြဦးအႀကိဳစာအုပ္ပြဲေတာ္မွာ မႏၱေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ကစာေပတိုက္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး ဒီစာေပတိုက္ေတြစုေပါင္းကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကိုု စာအုပ္ေတြလွဴဒါန္းခဲ့တာပါ။ စာေပတိုက္ေတြကလွဴဒါန္းတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးစုံကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ ေကာ္မတီ ဝင္ေတြက လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကစာေပတိုက္ေတြျဖစ္တဲ့ လင္းလြန္းခင္အပါအဝင္ စာေပတိုက္၊စာေပတိုက္ခြဲ(၁၅)ခုကိုစာအုပ္ ပြဲေတာ္မွာ အခမဲ့ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုလွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ လင္းလြန္းခင္စာေပတိုက္က ဦးသိန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့စာအုပ္ေတြက သုတ၊ ရသ၊ ကေလးစာေပ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာစာေပ၊ ဘာသာေရးစာေပႏွင့္ အျခားစာအုပ္စာေပ (၃၀၀) က်ာ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လွဴဒါန္းထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကုိ မႏၱေလးစည္ပင္႐ုံးရိွ ပင္မစာၾကည့္တိုက္မွာ ထားရွိသြားမယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ ဆန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ေႏြဦးအႀကိဳ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိေတာ့ မႏၱေလးက်ဳံးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္း၊ ၇၁ လမ္း နဲ႔ ၇၂လမ္းၾကားမွာ မတ္လ ၂ရက္ မွ မတ္လ ၆ရက္ အထိ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။

 

 

Related News