မတ္လ(၆)ရက္ကစျပီး ေမးခြန္းပံုစံအသစ္နဲ႕ေျဖဆိုခဲ့ၾကတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကေတာ့ ဒီကေန႔ မတ္လ (၁၃)ရက္မွာ ၀ိပၸံဘာသာတြဲနဲ႔ သိပၸံဘာသာတြဲေတြကေတာ့ေျဖဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအမ်ားအစုကေတာ့ ေမးခြန္းပံုစံအသစ္နဲ႕ေျဖဆိုရတဲ့အတြက္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ာၤဘာသာရပ္ေတြေျဖဆိုရာမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရိွခဲ့တယ္လို႕သိရၿပီး ရူပေဗဒဘာသာရပ္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအမ်ားစုက လြယ္ကူစြာေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ေမးခြန္းပံုစံအသစ္နဲ႔ေျပာင္းလဲေျဖဆုိရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မိဘတစ္ခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရိွခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ စာေမးပြဲမေျဖဆိုခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး  အဂၤလိပ္စာနဲ႕ သခ်ာၤဘာသာရပ္ေတြကိုေတာ့ အဓိကစိုးရိမ္ခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာေတာ့ ေမးခြန္းပံုစံအသစ္ေျပာင္းလဲထားတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ ေအာင္မွတ္ကို အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေပမယ့္ ဂုဏ္ထူးရရွိမႈအပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕အေတြးအေခၚနဲ႕ ေျဖဆိုရတဲ့ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။မတ္လ(၆)ရက္မွ မတ္(၁၃)ရက္ အထိက်င္္းပခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ၀ိပၸံဘာသာတြဲနဲ႔ သိပၸံဘာသာတြဲ ေတြကေတာ့ ေျဖဆိုျပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ပထ၀ီ၀င္နဲ႔သမိုင္းဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ မတ္လ (၁၄)ရက္နဲ႔ (၁၅)ရက္တို႔မွာ ေျဖဆိုၾကမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News