(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းဘာသာရပ္ သိပၸံဘာသာရပ္တြဲႏွင့္ ၀ိပၸံဘာသာရပ္တြဲ ေျဖဆိုမႈက ဒီကေန႔ မတ္လ(၁၃)ရက္မွာ ေျဖဆိုမႈၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္မွလြဲၿပီး က်န္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေမးခြန္းပံုစံသစ္စတင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းပံုစံသစ္စတင္ေျပာင္းလဲလိုက္သလို ဒီေမးခြန္းပံုစံသစ္မွာ လြယ္၊ သင့္၊ ခက္၊ မၽွ၊တစြာျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚရတဲ့ ေမးခြန္းပံုစံေတြပိုမိုပါ၀င္လာတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႕ ကေလးမိဘေတြေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ အခုလို ေမးခြန္းပံုစံသစ္ေျပာင္းလဲမႈကို ေျဖဆိုၾကတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ေျဖဆိုရာမွာေတာ့ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိခဲ့တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ေမးခြန္းပံုစံအသစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေျဖဆုိရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူနဲ႔ မိဘတစ္ခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လ(၆)ရက္မွ မတ္(၁၃)ရက္ အထိက်င္္းပခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ၀ိပၸံဘာသာတြဲနဲ႔ သိပၸံဘာသာတြဲ ေတြကေတာ့ ေျဖဆိုျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေျဖဖို႔က်န္ေနေသးတဲ့ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲမွ ပထ၀ီ၀င္နဲ႔သမိုင္းဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ မတ္လ (၁၄)ရက္နဲ႔ (၁၅)ရက္တို႔မွာ ေျဖဆိုၾကမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲသို႕  ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ  သိရပါတယ္။

 

 

Related News