၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေျဖဆိုခဲ့တဲ႔ အေျခခံပညာအတန္းေတြရဲ႕ ေအာင္စာရင္းေတြကိုေတာ့ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈-၁၉ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွာ သင္ရိုးပံုစံအသစ္နဲ႔သင္ၾကားေနတဲ႔ သူငယ္တန္းနဲ႔ ပထမတန္း  က အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရျခင္းမရွိဘဲ အတန္းကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ နဲ႔ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒုတိယတန္း မွ န၀မတန္းအထိ  ေအာင္စာရင္းေတြကိုပါ တစ္ပါထဲထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိထုတ္ၿပန္ရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ မွာရွိတဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္း (၃၈) ေက်ာင္းမွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၉၉.၈၅)၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္းမွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း(၁၀၀)၊ မူလတန္းအဆင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္းမွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း(၁၀၀) နဲ႔ တစ္ျမိဳ႕နယ္လံုးအတြက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း(၉၉.၈၇) ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေပးရာမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ထုတ္ျပန္ေပးခ်င္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ  အမွတ္(၈၀)မွ(၁၀၀)ၾကားကို GRADE-A ၊ အမွတ္(၆၀)မွ(၇၉) အထိကို GRADE-B ဆိုၿပီး GRADE အလိုက္သတ္မွတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ GRADE ေတြကို မိဘေတြအေနနဲ႔ သိခ်င္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားထံမွ ေတာင္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ျပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႕ ေမလ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွစျပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News