ၾသစေျတးလ် အေျခစိုက္ Sonne Social Organization နဲ႔ သူရိယအလင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေရြ႕လ်ားစာသင္ေပးမႈကိုေတာ့ လမ္းေပၚက ကေလးငယ္ေတြကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေပးေနတာပါ ။ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္ရိွ ပ႑ိတေက်ာင္းတိုက္အတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့စာသင္ေက်ာင္းကေတာ့ လမ္းေပၚမွာ အမိႈက္ေကာက္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ မိဘက ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့လို႔ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြကို ပညာသင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စာသင္ၾကားခ်ိန္ကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္နာရီသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် အေျခစိုက္ Sonne Social Organization မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မာရီယာက ေျပာပါတယ္။

စာသင္ၾကားခ်ိန္ႏွစ္နာရီအတြင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းစာအျပင္ ျပည္သူ႔နီတိစာေပမ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိ္င္ရာျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းတစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိပါ ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းေဆာင္ရြက္သူ ဆရာမ သဲဦးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ကေလးေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီလိုအခမဲ့ပညာသင္ၾကားရတဲ့အတြက္ ယခင္ကထက္ ေက်ာင္းစာေတြ ပိုသိလာသလို ျပင္ပဗဟုသုတေတြပါ ရရိွလာတယ္လုိ႔ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေမာင္ျဖိဳးေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

Sonne Social Organization ကေတာ့ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ(၃)ခုဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အျပင္ ေရြ႕လ်ားစာသင္မႈလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ႀကိမ္ရက္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကုိ သန္လ်င္ သဘာ၀ရိပ္သာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ကား၀ပ္ေလ်ွာ့သင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ခ်င္တဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း သင္တန္းစရိတ္ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News