ဇြန္လ (၈)ရက္ စေနေန႔မနက္ပိုင္းကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရဲ႕ အမွတ္စာရင္းေတြကို ဒီကေန႕ ဇြန္လ(၁၀)ရက္မွာ စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ေျဖဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕ ဒီကေန႕ဇြန္လ(၁၀)ရက္ကစတင္ၿပီး လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ပါရမီလမ္းမေပၚမွာရိွတဲ့ အသစ္ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္ဌာနခြဲ)မွာ ထုတ္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္စာရင္းေတြကို စတင္ထုတ္ေပးတဲ့ ဒီကေန႔မွာေတာ့ မနက္(၆)နာရီခြဲကတည္းက လာေရာက္ထုတ္ယူသူေတြရိွခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမွတ္စာရင္းေတြကို မနက္ (၈)နာရီမွ ေန႔လည္(၂) နာရီအထိေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ျပီး ရံုးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္ ထုတ္ယူလို႕ ရေပမယ့္ အမွတ္စာရင္းထုတ္ယူသူ ဦးေရမ်ားျပားပါက ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကုန္တဲ့အထိ ထုတ္ေပးတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။အမွတ္စာရင္းထုတ္ယူရာမွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအျပင္ က်ရႈံးတဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကိုပါ အမွတ္စာရင္းထုတ္ေပးျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုယ္တိုင္  ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္စားလာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္ယူရာမွာ မိမိေျဖဆိုခဲ့တဲ့ ခံုနံပါတ္နဲ႕ မိမိ အမည္တို႕ကို မွန္ကန္စြာေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မွာ ေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ခုံနံပါတ္တစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္နဲ႕ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုး(၄၀၀)ကုန္က်မွာျဖစ္ျပီး  တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ အဖြဲ႕လိုက္ ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။အမွတ္စာရင္းလာထုတ္သူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔ ေကာင္တာဆယ္ခုထားရိွေပးထားျပီး ပထမဆံုးရက္မွာေတာ့ လူတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ေလာက္ရွိခဲ့ျပီး အမွတ္စာရင္းအတြက္ တန္းစီေနတဲ့ လူတန္းရွည္ၾကီးကိုလည္း ေတြ႔ရ မွာပါ။ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူတဲ့ အခါမွာ အေဆာင္အသစ္ကိုေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ အမွတ္စာရင္းထုတ္ယူရတာ အဆင္ေျပမႈရိွတယ္လို႕သိရပါတယ္။(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္းေတြကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္နဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးတို႕မွာ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆို ထားသူေတြအတြက္ ကိုေတာ့ စာစစ္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေရြ႕လ်ားယာဥ္ေတြနဲ႔အတူ ဒီကေန႕ဇြန္လ(၁၀)ရက္ကစတင္ၿပီး အမွတ္စာရင္းေတြလိုက္လံ ထုတ္ေပးေနၿပီသိရပါတယ္။

 

 

Related News