ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးစီးၿပီး စာေပနွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ (၂၀၁၉) စာေပႏွင့္ဂီတဆိုင္ရာစကား၀ိုင္းကို ဇူလိုင္လ (၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕UMFCCI ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ စာေပပညာရွင္ေတြ၊စာေရးဆရာေတြ၊ ဂီတ ပညာရွင္ေတြနဲ႕အဆိုေတာ္ေတြက လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ စာေပႏွင့္အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒထြက္ေပၚလာပါက မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအေၾကာင္းေတြကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ၊ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒနဲ႕ အညီ တီထြင္ဖန္တီးသူေတြနဲ႕သံုးစြဲသူေတြၾကား ဥပေဒေတြကို သိရိွႏိုင္ေစရန္စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။စာေပႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒထြက္ေပၚလာပါက စာေပ ၊ ဂီတ ဖန္တီးတဲ့ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ မိမိတ္ို႕ဖန္တီးတဲ့ စာေပ၊ ဂီတ အပိုင္းေတြကို ပိုမိုကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္  ဖန္တီးသူေတြအေနနဲ႕ မ်ားစြာအက်ိဳးေက်းဇူးရိွမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အသိဥာဏ္ပစၥည္းအခြင့္အေရး (Intellectual Property )မွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၊ စက္မႈဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ ၊တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္၊ စာေပ၊ ဂီတ အႏုပညာအရပ္ရပ္မူပိုင္ခြင့္ေတြပါ၀င္တာပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပခဲ့သလို စာေပ ၊ ဂီတ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News