တကၠသိုလ္ေတြကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္ေတြစုေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ပညာဒါန(၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရး လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ ေတြရဲ႕ ရလာဒ္ေတြျပန္လည္တင္ျပတဲ့အခမ္းအနားကိုဇူလိုင္လ(၁၄)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕ဟိုတယ္(၇၈)မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ေနေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုပညာဒါနသင္ၾကားေပးတဲ့(၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရးလႈပ္ရွားမႈကို မႏၱေလး တကၠသိုလ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဦးေဆာင္ၿပီးစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ယခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ မအူေအာက္ဆိပ္အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ခ်ဳိင္းေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ေဘးမဲ့အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြကေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကိုအဂၤလိပ္စာ၊ အိုင္တီ၊ အားကစားနဲ႔ အေထြေထြ ဗဟုသုတေတြကိုဧၿပီလ(၁)ရက္ကေမလ(၁၀) ရက္အထိရက္ေပါင္း(၄၀)ၾကာသင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။ ဒီအစီအစဥ္ကေန စီမံကိန္းျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔စီမံကိန္းေရရွည္တည္တံ့ေရး ရလာဒ္အစီအစဥ္ေတြကိုု သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြအားျပန္လည္တင္ျပခဲ့တာပါ။ ရလာဒ္ေတြေကာင္းမြန္ခဲ့သလုိေရရွည္မွာ ေက်ာင္းသားအလုပ္အမႈ ေဆာင္အသစ္ေတြအၿမဲရွိဖို႔၊ရန္ပံုေငြရရွိဖို႔နဲ႔စနစ္တက်သံုးစြဲဖို႔၊ စီမံကိန္းေဒသျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ (၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုခ်မ္းေျမ႕ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

(၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရးလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ကေက်းလက္မွာရွိတဲ့အလယ္တန္နဲ႔အထက္တန္းကေလးေတြကို ပညာေရးကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ျဖစ္လို႔အဲ့ဒီေက်ာင္းေတြမွာသင္ေထာက္ကူအသံုးျပဳေရးအစီအစဥ္နဲ႔စာၾကည့္တုိက္ေတြအသံုးျပဳႏိုိင္ေအာင္ ဖြင့္ထားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိကြန္ပ်ဴတာပညာဒါနသင္တန္းေတြကိုလည္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက ဆက္လက္ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ပေရာဂ်က္မွာ ကေလး ငယ္(၁၀၀၀)က်ာ္ကိုပညာဒါနအခမဲ့ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ပေရာ့ဂ်က္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈေတြျပဳလုပ္ကာေက်းလက္ပညာဒါနကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။

(၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရးလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ရဲ့ရလာဒ္ျပန္လည္တင္ျပတဲ့ အခမ္းအနားကိုမႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ထြန္းေအာင္နဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေဟာင္းေတြ၊ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ပေရာဂ်က္မွာပါဝင္တဲ့ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (၂၁)ရာစုအသံုးလံုးပညာေရး လႈပ္ရွားမႈပညာဒါန အစီအစဥ္က အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနၾကတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ၿပီးရန္ပံုေငြအတြက္ အလွဴရွင္ေတြကပံ့ပိုးကူညီေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News