ယခု ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၄၀၀ ေက်ာ္မ်ားျပားလာခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဘ/ကႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ယခု ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေပါင္း ၂၂၉ေက်ာင္း႐ွိၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၇၇၉၄၇ ဦးထိ႐ွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ မ်ားျပားလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ဆရာမဦးေရဟာလည္း (၂၃၃၇) ဦးထိ႐ွိေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာရန္ပံုေငြဟာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းကေန ၁၃ သိန္းအထိေထာက္ပံ့ေပးေနေပမယ့္ ကုန္က်မႈနဲ႔ မညီမွ်တာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၃၁ေက်ာင္း၊မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ၈၉ ေက်ာင္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္း ၉ေက်ာင္းထိ႐ွိေနၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းေတြေတာ့မ႐ွိေသးဘူး လို႔သိရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားရဲ႕ လစာကို မူလတန္းအတြက္တစ္လကို ၃၆၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ အလယ္တန္းအတြက္၄၁၀၀၀ က်ပ္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ႏွစ္စဥ္အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္တိုင္းေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုလည္း တင္ေရာက္ခြင့္ေပးထားၿပီး သင္႐ိုးမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတန္းတူ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပအို႔ ၊ပေလာင္၊ ကယန္း၊ ၀၊ ရခိုင္ အစ႐ွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လာေရာက္ပညာသင္ၾကားၾကတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာ တက္ေရာက္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရကအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ကအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News