(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္နွစ္အတြက္  ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၈၀၀)၀န္းက်င္ လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ႏို္င္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံမွသိရပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး တကၠသိုလ္ေတြကို  ဝင္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ေခၚယူတဲ့ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ကာ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ (၁၁)ခုပါ၀င္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခု(၂၀၁၉)ခုနွစ္မွာေတာ့ ၀င္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ေခၚယူတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြက (၁၄)ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္(၁၄)ခုထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသိုလ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၈၀၀)၀န္းက်င္လက္ခံသြားမွာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ရမွတ္ (၄၀၀)နဲ႕ အထက္ရရိွသူ၊အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တက္ေရာက္လိုတဲ့ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ (၆၅)မွတ္နဲ႕ အထက္ ရရိ္ွသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တာျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြကို လူေတြ႕စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေပမယ့္ ဒီနွစ္မွာေတာ့ လူေတြ႕စစ္ေဆးတာေတြ မရိွေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မွာေတာ့ တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ကိုးရီးယားဘာသာ၊ ရုရွားဘာသာ၊ ထိုင္းဘာသာ  စတဲ့ ဘာသာရပ္(၈)ခုကို သင္ၾကားရမွာျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ပညာသင္ႏွစ္ကေတာ့(၄)ႏွစ္သင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာေတာ့ ေန႔ပိုင္းသင္တန္းေတြအျပင္  ညပိုင္းသင္တန္းေတြကိုပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News