တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ လိုအပ္ခ်က္ရိွေနေသးတယ္လို႔ ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္က  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Pan Pacific Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊေတာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း (၁၁၀)ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္အစီအစဥ္တြင္ အတူတကြပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ  ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔အား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳသည့္အခမ္းအနားမွာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (ေလးေသာင္း ခုနွစ္ေထာင့္ ငါး)ေက်ာင္းရိွျပီး ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္းက ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒီစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ထဲမွ ႏွစ္စဥ္အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္က (၃)ေထာင္၀န္းက်င္ ရိွေနတာျဖစ္ျပီး တစ္ႏို္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕လိုအပ္ေနတဲ့ေက်ာင္းေဆာင္က ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အေျခခံစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြက နွစ္စဥ္လိုအပ္ခ်က္ရိွေနတာေၾကာင့္  ေရႊေတာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ အေျခခံစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း (၁၁၀)ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို လွဴဒါန္းရာမွာလည္း  သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံနိင္တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြအျပင္  ပညာသင္ၾကားရာမွာ လိုအပ္တဲ့ စာသင္ခံု၊ စာေရးကိရိယာပစၥည္းေတြ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကိုပါ လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္ေတြကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျပီးပါက ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြကိုပါ  လုပ္ေဆာင္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလို ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႕  ပညာသင္ၾကားရာမွာ  အဆင္ေျပမႈ ရိွေစျပီး စာသင္ေဆာင္ေတြအျပင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ကစားကြင္းေတြကိုပါ တည္ေဆာက္ေပးတာေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမေတြ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊေတာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳလုပ္တဲ့ ေက်ာင္းေပါင္း(၁၁၀)ျပည့္ လွဴဒါန္းပြဲမွာေတာ့ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီး၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ တျခားေသာတိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ  ဆရာ/ဆရာမေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အလွဴရွင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Related News