စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေရးႏွင့္စာေပျပန္႔ပြားေရး Save The Library စာၾကည့္တိုက္မ်ားကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကေန ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္အထိ ရန္ကင္းစင္တာမွာ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ပြဲေတာ္မွာ သုတ၊ ရသစာေပေတြကို (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး စာအုပ္အေဟာင္းေတြကိုေတာ့ တစ္အုပ္ကို (၁၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ေစ်း ေရာင္းပြဲေတာ္က ရရွိတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျမန္မာျပည္အနွံအျပားမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ ျပည္သူ႔စာ ၾကည့္တိုက္ေတြကို လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ စာၾကည့္တိုက္ကို လွဴဒါန္းနိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ယ္ယူတဲ့ စာအုပ္မွာမိမိအမည္ကို ေရးထိုးကာလွဴဒါန္းသြားနိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ေပးရတာက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔စာၾကည့္တိုက္ေတြကို စိတ္၀င္စားၿပီး ကူညီပ့ံပိုးေပးဖုိ႔နဲ႔  စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ စာအုပ္ေတြရရွိေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ (၇)ရက္အတြင္းမွာ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အျပင္ ဂီတအနုပညာျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေဒသတြင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ား စကား၀ိုင္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားအား စာအုပ္လွဴဒါန္းျခင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Save The Library ကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေတာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္ကို စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News