ျပည္တြင္းက ပန္းခ်ီဆရာထိန္လင္းရဲ႕ တစ္ကုိယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပြဲကုိ စင္ကာပူနုိင္ငံမွာ တစ္လၾကာ ျပသသြားမွာျဖစ္ျပီး အခုေတာ့ အဲ႔ဒီပန္းခ်ီျပပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မူေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ့ သိရပါတယ္။ ပန္းခ်ီထိန္လင္းရဲ႕ "အတိတ္ရဲ႔ေျကးမံုျပင္" လို႔အမည္ရတ့ဲ တစ္ကုိယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပြဲကုိ စင္ကာပူနုိင္ငံက ႔ေလကေ(ရဘူး) ျပခန္းမွာ ဇန္န၀ါရီလ၁၃ရက္ေန႕ကေန စတင္ျပီးတစ္လၾကာျပသ သြားမွာပါ။

အဲဒီပန္းခ်ီျပပြဲအတြက္ ျပခန္းပုိင္ရွင္က ဖိတ္ေခၚတာေျကာင့္ သြားေရာက္ၿပသတာ ၿဖစ္တယ္လုိ့ သိရပါတယ္။ခုဆိုရင္ ျပသမယ့္ျပပဲြပစ္ၥည္းေတြကို သင္ေဘာနဲ႔စင္ကာပူနိုင္ငံကို ပို႔ေဆာင္လိုက္ျပီလို႔ ေျပာပါတယ္။အခုတစ္ကုိယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲမွာ ပန္ခ်ီကား နွစ္ကားအပါအ၀င္ ဒီေရေတာျပဳန္းတးီမူကုိ သရုပ္ေဖာ္ထားတ့ဲ ဒီေရေတာသခ်ိၤဳင္း၊ နုိင္ငံရ့ဲ လွ်ပ္စစ္မတည္ျငိမ္မႈမွတဆင့္ နိုင္ငံေရးပါ၀ါ  ကိုသြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆိုမယ့္ ွေလန ြေမိ(ေဆ့ဂတ္)မ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ မိခင္နဲ႔ငယ္ဘ၀ေတြအေပၚ လြမ္းဆြတ္မႈကိုရည္ညႊန္းတ့ဲ စပ္ျခင္ေထာင္အပါအ၀င္ ေခတ္ျပိဳင္အႏုပညာခုနစ္မ်ိဳးေလာက္ျပသ သြားမယ္လုိ့သိရပါတယ္။

ျပသမယ့္အႏုပညာပစည္းအားလံုးကိုေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပန္းခ်ီထိန္လင္း အေနနဲ႕ ယခုနစ္အတြင္း စင္ကာပူနိင္ငံအပါအ၀င္အေမရိကန္၊ဂ်ပန္န့ဲ ျပင္သစ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမွာပါျပပဲြေတြၿပသဖုိ့ စီစဥ္ထားျပီးအရင္ကလည္း ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀)ႏိုင္ငံေက်ာ္မွာ (၇)ႏွစ္အတြင္း ျပပဲြေပါင္း(၃၀)နီးပါးျပသထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News