ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (တကၠသိုလ္မ်ား-ရန္ကုန္)ရဲ႕ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မြန္တုိင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ တကၠသိုလ္မ်ား-ရန္ကုန္ကို မြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက (၁၉၆၆)ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ မြန္စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာ (၂၀၁၆-၁၇)စာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ႏွစ္(၅၀)သက္တမ္း ရွိခဲ့ၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီပြဲမွာေတာ့ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေရႊရတုအခမ္းအနားအျပင္ အနာဂတ္မြန္အမ်ဳိးသားေရးက႑ မ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ မြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတြ႔ဆံုေစၿပီး အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈခုိင္မာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။မြန္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုနဲ႔အတူ ေခတ္အဆက္ဆက္က မြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပံုေတြကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ မဂၢဇင္းကိုပါ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ဆရာကန္ေတာ့ပြဲအခမ္းအနားကိုပါ  ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Related News