ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္  Mr & Miss Culture 2017 ျပိဳင္ပြဲြြြGrand Final ျပိဳင္ပြဲကို မတ္လ(၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ့ ဂႏၶာမာဟိုးေဆးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပိဳင္ပြဲကို Elegant (အလီဂန္႔) Myanmar Event Organization အဖြဲ ့က ဦးစီးက်င္းပခဲ့တာျဖစ္တာျဖစ္ၿပီးဒီျပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို သိေစခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔တဲ့ Mr & Miss ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြထဲက အႏိုင္ရရိွခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေတြဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္  Mr & Miss Culture 2017 ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္တဲ့ အတြက္အေတြ႕အႀကံဳသစ္တြရရိွမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာMr & Miss ျပိဳင္ပြဲ၀င္(၂၆)ေယာက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Winner ဆုရွင္ ႏွစ္ေယာက္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News