ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၈)ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ ဗဟိုမ႑ပ္ အတြက္ ယိမ္းအကအဖြဲ႔ေတြကို မတ္လ(၈)ရက္ကစတင္ေခၚယူေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။ယိမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြကို(မူၾကိဳေက်ာင္း)၊(အထက္တန္းေက်ာင္း) (႐ံုး၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ႐ံုး၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ)အတြက္(၁၂)ဦးယိမ္း၊ (၁၆)ဦးယိမ္းေတြျဖစ္ျပီး အလြတ္တန္း(၂၀)ဦး ယိမ္း၊ အလြတ္တန္းက်ား(၁၂)ဦးယိမ္းနဲ႔တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မယ့္ယိမ္းအကအဖြဲ႔ေတြကို မတ္လ(၈)ရက္မွာ(၃၀)ရက္အထိ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္ (၄၆)လမ္းရိွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စစ္ေဆးေရးဌာနမွာ ႐ံုးအခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ႐ံုးအဖြဲ႔ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္တဲ့ ၀၉-၅၁၂၆၆၆၅ ၊ ၀၉-၂၆၃၂၁၅၄၅၄ ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News