ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္က ပန္းခ်ီဆရာေတြရဲ႕ ပန္းခ်ီကားေတြကို စုစည္းျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာရွိတဲ့ MAOC Gallery မွာ မတ္လ (၁၅)ရက္က စတင္ၿပီး (၁၉)ရက္အထိ (၅)ရက္ၾကာ ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုပန္းခ်ီျပပြဲကို ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္က ပန္းခ်ီဆရာေတြ စုေပါင္းစီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး ဒီျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီဆရာ (၁၇)ဦး ပါ၀င္ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားေတြကို ပန္းခ်ီဆရာေတြက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေဆးအမ်ဳိးအစားနဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီျပပြဲမွာပန္းခ်ီကားေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီးပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးကို အနည္းဆံုး ပန္းခ်ီ ၄ ကားကေန ၅ ကားအထိ ေရးဆြဲရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားတန္ဖိုးေတြကို ပန္းခ်ီ ဆရာတစ္ဦးခ်င္းစီရဲက ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈအရ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသြားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News