ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးက ဦးစီးက်င္းပတဲ့ InspireMeFestival (အင္စပိုင္းယားမီဖက္စေတဘယ္) ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကို မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျမန္မာပလာဇာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ၿဗိတိသွ်သံရံုးက ဦးစီးက်င္းပတဲ့ InspireMeFestival  (အင္စပိုင္းယားမီဖက္စေတဘယ္) ပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ယူေကႏိုင္ငံကပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပညာေရးက႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပီးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ InspireMeFestival  (အင္စပိုင္းယားမီဖက္စေတဘယ္)ပြဲေတာ္ကို မတ္လ(၂၇)ရက္နဲ႔ (၂၈)ရက္မွာ ျမန္မာပလာဇာမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာျပခန္းမ်ားကို ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး   မတ္လ(၂၉)ရက္နဲ႔(၃၁)ရက္တို႔မွာေတာ့ Melia Hotel  (မီလာဟိုတယ္)မွာ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ပညာေရးက႑ကို တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပညာေရးပိုင္းမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြအပါအ၀င္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း ေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News