မိသားစုသႀကၤန္မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ေကာက္ခံသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ (၇၃) လမ္းနဲ႕ (၇၈)လမ္းၾကားတစ္ေလွ်ာက္မွာ မိသားစုမ႑ပ္ ေတြ ေဆာက္လုပ္ေစမွာျဖစ္ၿပီး အလ်ားေပ ၃၀၊ အနံ ၁၂ ေပ၊ မ႑ာပ္ေပါင္း ၃၅ ခုအထိ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မိသားစုသႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကေနရရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို မႏၲေလးလမ္း တေလွ်ာက္ သႀကၤန္ေဖာ္ေဆာင္မယ့္လမ္းေတြမွာ CCTV ေတြတပ္ဆင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုသႀကၤန္မ႑ပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွာ စတင္လက္ခံေနျပီျဖစ္ျပီး မဲႏိႈက္ခ် ထားေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News