(၂၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ျမ၀တီစာေပတိုက္ႏွစ္ပတ္လည္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ဧၿပီလ(၄)ရက္က ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)တပ္မေတာ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ေရး တပ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။   ဒီပြဲမွာျမ၀တီစာေပတိုက္၊ သဇင္ FM စတဲ့ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လက္ေအာက္က ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနအသီးသီးမွ ထူးခၽြန္၀န္ထမ္းေတြကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီဆုေပးပြဲမွာ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (၁) ေမွာ္ဘီနဲ႔ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား(၂) ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ဌာန (၁၀) ဌာနကအေကာင္းဆံုးထူးခၽြန္သူ (၄၇) ဦးကိုဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီ (၂၂)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔အတူ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အဂၤလိပ္ပိုင္းအစီအစဥ္ေတြ ထုတ္လႊင့္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News