ဇာတ္လမ္းတို“3rd Myanmar Youth Micro Film ” ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေခၚယူေနျပီလို႔  ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ ဇြန္လ၂၀ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးနဲ႔ အႏုပညာရြက္ပုန္းသီးမ်ားပိုမိုထြက္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီးတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဇာတ္လမ္းတို 3rd Myanmar Youth Micro Film  ကို က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းတို“3rd Myanmar Youth Micro Film”ျပိဳင္ပြဲအတြက္အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္၊ အရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရမယ့္ ဇာတ္လမ္းတိုေတြအတြက္ကိုေတာ့ ၾကာခ်ိန္ (၃မိနစ္မွ၅မိနစ္) အတြင္းရွိတဲ့ ဇာတ္လမ္းတုိ    ေတြသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွဘဲ မိမိစိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာ႐ုိက္ကူး ေပၚေဖာ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းတိုဖန္တီးမယ့္သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစတဲ့ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမွ ပါ၀င္႐ိုက္ကူးျခင္းခြင့္မျပဳတဲ့ အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(သို႔မဟုတ္) ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္ျပီးျဖစ္ေစ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေစရဘူးဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းတို “3rd Myanmar Youth Micro Film ” ျပိဳင္ပြဲပထမအၾကိမ္မွာဇာတ္လမ္းတို (၂၂၂)ကား၊ ဒုတိယအၾကိမ္မွာဇာတ္လမ္းတို (၁၃၄)ကား ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဒီႏွစ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ပထမဆု  ၆၀၀၀၊ ဒုတိယဆု USD ၃၀၀၀၊ တတိယဆု USD ၂၀၀၀၊ အထူးဆုအျဖစ္ USD  ၂၀၀၀၊Huawei Exploration Award အျဖစ္ USD ၂၀၀၀၊ People's Choice Award  အတြက္ USD ၂၀၀၀ နဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ဆုအျဖစ္  USD ၅၀၀ စတဲ႔ ဆုေၾကးေငြမ်ားပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္သြားမယ့္ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို www.facebook.com/ myanmarmicrofilm  မွာ ေဒါင္းေလာ့ ရယူၿပီး ဇြန္လ(၂၀)ရက္မွ စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္အထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ (၃၂)လမ္းန႔ဲ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကားရိွ Monnect Group ကုမၸဏီမွာေလွ်ာက္လႊာမ်ား လာေရာက္တင္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News