ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ SISTAR အဖြဲ႕အားဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေတးသံရွင္ Hyorin ၏ ပထမဦးဆံုးျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေတးအယ္လ္ဘမ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေတးသီခ်င္းသစ္တစ္ပုဒ္အားလာမည့္ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခိ်သြားမည္ဟုသိရွိရသည္။

Hyorinသည္ SISTAR အဖြဲ႕မဖ်က္သိမ္းခင္ကတည္းကသူမ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးယခုေတးသီခ်င္းသစ္အား Fruity ဟုအမည္ေပးထားၿပီးသူမႏွင့္အတူအမ်ိဳးသမီးရက္ပ္အဆိုေတာ္ Kisumကလည္း ပါ၀င္ကူညီသီဆိုေပး ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယင္းေတးသီခ်င္းအား ျဖန္႔ခ်ိၿပီးေနာက္ အယ္လ္ဘမ္သစ္တစ္ခုလံုးကိုမူလာမည့္ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ဟုHyorin ၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီ Starship Entertainment က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ SISTAR အဖြဲ႕မွ တျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Soyou ႏွင့္ Dasomတို႔သည္ Starship Entertainment ႏွင့္ စာခ်ဳပ္သစ္ထပ္မံခ်ဳပ္ ဆိုကာအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သလို အဖြဲ႕၀င္ Bora ကလည္း Hook Entertainment ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာတစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္ထြက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားလုပ္ ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News