ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ရွဴးဖိနက္တစ္ဖက္ကိုလူတစ္ဦးသည္ eBayတြင္ ယူ႐ိုေငြ ၅၀၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ဘီဘာသည္ ဂ်ာမနီ၌ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္အတြင္း ၎၏ Yeezyညာဘက္႐ွဴးဖိနပ္တစ္ဖက္ကိုလူအုပ္ထဲသို႔ ပစ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ၎ဖိနပ္အားရရွိသြားသူကယခုကဲ့သို႔ eBayတြင္ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဖိနပ္ကိုေလလံတင္ ေရာင္းခ်ေနသူသည္ ႐ွဴးဖိနပ္ေရာင္းရေငြထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို လွဴဒါန္းမည္ဟုေျပာၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဖိနပ္ရရွိသြားသူသည္   @theleftyeezyဆုိသည့္ အေကာင့္တစ္ခုကိုအင္စတာဂရမ္တြင္ဖန္တီးလိုက္ၿပီးယခုအခါတြင္ Follower ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီးနာမည္ေက်ာ္ၾကားေနလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္လည္းအဂၤလန္ရွိ The Kings Oak Hotel တြင္ဂ်က္စတင္ဘီဘာ ႏြားႏို႔ေသာက္ခဲ့သည့္ခြက္ကိုဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားeBay တြင္ေရာင္းခ်ရာ ၆၆,၀၀၀ ယူ႐ိုျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News