ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာက ၾကီးမွဴးျပီး ျမန္မာအသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ (၂၀၁၇) ပထမအဆင့္ ေတးသီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ညပိုင္းမွာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕က ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပိဳင္ပြဲကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေထာက္အပ႔ံ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမိဳ႕ၾကီးဆယ္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ေတြထဲက ပထမဆုံးျပဳလုပ္တဲ့ ျမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါတယ။ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဇူလိုင္(၉)ရက္ေန႕ ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ၀တ္စုံျပည့္ ေလ့က်င့္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိုင္ပြဲယွဥ္ျပိဳင္သူေတြဟာ ျမိဳ႕နယ္ျပန္ဆက္႐ုံးေတြမွာ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့ရတာျဖစ္ျပီး ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ မွာ က်င္းပတဲ့ ဒီျပိဳင္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္စာရင္းသြင္း ယွဥ္ျပိဳင္သူ သုးံရာေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး ဒီအထဲမွ (၁၀) ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ(၉)ရက္ေန႕မွာေတာ႔ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ေတာ္ ခန္းမမွာ တီး၀ိုင္းနဲ႔ တြဲဖက္ျပီး ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္မႈၿပဳလုပ္ၿပီး (၃)ဦးကို ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔႔သိရပါတယ္။
 
ပဏာမအဆင့္မွာေတာ့ သီဆိုယွဥ္ျပိဳင္သူေတြကို အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ပင္ကိုသံနွင့္ ေတးသီခ်င္းသီဆိုနိုင္အားေပၚမွာ မူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ က်င္းပမယ္႔ ဂီတသီခ်င္းဆိုျပိဳင္ပဲဲြေတြဟာ ပထမအဆင့္ျဖစ္ျပီး ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေတးသီးခ်င္းကို ယွဥ္ျပိဳင္သီဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအဆင္နဲ႔ တတိယအဆင့္သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲဲဲြမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ နွင့္ ကိုယ္ၾကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သီဆိုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုးံအဆင့္ ပဲြမွာေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စပ္ဆိုတားတဲ့ သီခ်င္းအသစ္တစ္ပုဒ္ အပါအ၀င္ သီခ်င္းနွစ္ပုဒ္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News