ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမိဳ႕ၾကီး (၁၀)ျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ပထမအဆင့္ ေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေတြကို အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။    ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူငယ္ထုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျငိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ ဒီျပိဳင္ပြဲေတြကို ေတာင္ၾကီး၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ လာရႈိး၊ ကေလး၊ စစ္ေတြ၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔မွာ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ေတးသီခ်င္း သီဆိုၿပိဳင္ပြဲကို ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာအသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ 

ပထမအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြေတြကေန ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို သံုးဦးနဲ႔ ပထမအဆင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ပထမအဆင့္ေအာင္ျမင္သူ (၃၀)ကိုေရြးခ်ယ္မွာပါ။ ဒါ႔အျပင္ ေရြးခ်ယ္ေရးဒိုင္အဖြဲ႔၀င္ေတြအႀကိဳက္ သီဆိုရွင္ၿပိဳင္သူ(၅)ဦးကိုလည္း သီးျခားေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြမွာေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ(၃၅)ဦးက ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဂီတဟာ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ကိုျငိမ္းေအးေစျပီး တက္ႂကြမႈကို ကိုလည္းေပးေစတဲ့အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေတာက္အပ႔ံ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လုိ႔ ျပိဳင္ပြဲလာေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ေတးဆိုျပိဳင္ပြဲဟာ အဆင့္(၃)ဆင့္ယွဥ္ျပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ကာ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း(၁၆)ပတ္ ၾကာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးျပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ ေလာက္မွာ က်င္းပႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရၿပီး တတိယအဆင့္ ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုကိုေတာ့ ေငြက်ပ္သိန္းသုးံရာ၊ ဒုတိယဆုကို က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ၊ တတိယဆုကိုေတာ့ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ျပီး ႏွစ္သိမ္႔ဆု တစ္ဆုကို က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္နဲ႔ ႏွစ္သိမ္႔ဆု (၇)ဆုခ်ီးျမင့္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News